Chủ nào thì tớ nấy, đừng hỏi ta cái đầu được búi như thía nào, ta là ta k biết đâu nhá! ~"
Loading...