Thành quả trong giờ Kiến trúc nhập môn, ta hok có nghe pà cô nói gì hết mà ngồi vẽ cái này để chống buồn ngủ! Haizz, ta nghi ta rớt môn nì òy!
Loading...