Cái đàn hơi bị méo, lười sửa, khi nào lên bóng thì sửa lun!
Loading...