Hớ hớ hớ, vẽ xong bấn loạn mất 1 ngày, lười vẽ BG lắm, tính sau z!
Loading...