môi dày, đã upgrade lên phiên bản khác ùi, vẫn up lên chơi!