Sau một hồi sửa đi sửa lại ta cũng ưng ý đc cái mặt, rất chi là "nừa tềnh", hế hế!
Loading...