Tính tình hồ nháo,nóng nảy, hok coi ai ra gì, cực kì thương Nguyệt nhi!
Loading...