Trọng Bình(trái)-thường đc gọi là Tiểu Thạch Đầu, theo hầu Nguyệt nhi từ nhỏ! Trọng Nghĩa(phải)-hộ vệ của Nguyệt nhi, nv nì cũng chôn giấu nhìu bí mật!
Loading...